Đăng ký tham quan Chung cư 69 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân